FAU

Her ligg møtereferat fra FAU møter. 

Referat - 4/6 - 2018

Referat - 1/10 - 2018

Referat - 10/12 - 2018

Referat - 28/1 - 2019

Referat - 11/3-2019

Referat 21/10-19

Referat 18/11 - 19

Referat 3/2 - 20

Skuleåret 2019/20 er FAU samansett slik:

Leiar: Anne Karin Wessel Gallagher (repr. 5.klasse)

Nestleiar: Sverre Kornelius G. Uri (repr. 1.klasse)


Sekretær: Kathrin Villa (repr. 6.klasse)

Kasserar: Mari Skjegstad (repr. 4.klasse)

Medlem: Terje Hjelvik (repr. 3.klasse)
Medlem: Amanda Vatnehol Solevågseide (repr. 2.klasse)
Medlem: Jørn Sætre (repr. 7.klasse)

Leiaren er FAU sin representant i skulestyret. Nestleiar er vara.

Både leiar og nestleiar sit i SMU (skulemiljøutvalet).

Nestleiaren representerer Vike i det kommunale foreldreutvalet (KFU).

Valnemd for neste skuleår er dei som går ut: Kathrin Villa, Mari Skjegstad og Amanda V. Solevågseide. Neste års klassekontakt for 1.klasse blir valt i juni.

FAU

Her ligg møtereferat fra FAU møter. 

Referat - 8/5 - 2017

Referat - 14/6 - 2017

Referat - 4/9 - 2017

Referat - 25/9 - 2017

Referat - 6/11 - 2017

Referat - 4/12 - 2017

Referat - 5/2 - 2018

Referat - 19/3 - 2018

Skuleåret 2018/19 er FAU samansett slik:

Leiar: Anne Karin Wessel Gallagher (repr. 4.klasse)
Nestleiar: 
Sekretær: 
Kasserar: Anne Marte Nerheim (repr. 7.klasse)
Medlem: Linn Iren Daugstad (repr. 2.klasse)
Medlem: Amanda Vatnehol Solevågseide (repr. 1.klasse)
Medlem: Jørn Sætre (repr. 6.klasse)

Medlem: Mari Skjegstad (repr. 3.klasse)

Medlem: Kathrin Villa (repr. 5.klasse)

Leiaren er FAU sin representant i skulestyret. Nestleiar er vara.

Både leiar og nestleiar sit i SMU (skulemiljøutvalet).

Nestleiaren representerer Vike i det kommunale foreldreutvalet (KFU).

Valnemd for neste skuleår er dei som går ut: Anne Karin W. Gallagher, Linn Iren Daugstad og Jørn Sætre. Neste års klassekontakt for 1.klasse blir valt på informasjonsmøtet for nye elevar til våren.